בעולם של נתן זך גם פרצוף מֻכר הוא זר: עיונים שונים בשירת נתן זך
ראובן שהם
רבים מאתנו יודעים על-פה את מילות השירים 'יופיהּ אינו ידוע', 'כי האדם עץ השדה', 'כשאלוהים אמר בפעם הראשונה', ו'ראיתי ציפור רבת-יופי', ולא אחת שרים אותם בלי לדעת שהם פרי עטו של נתן זך. שיריו של זך ארוגים ושֹרוגים ברוח הישראלית ובתרבותה. שפע מחקרים נכתבו על אודות שירתו, ועדיין רב בה הכיסוי על הגלוי: מהו יחסה למקום ולזמן הארצישראליים? מהו דיוקנו של הדובר-המשורר העולה ומצטיירת מתוך שיריו? מדוע כה רבים הם הדוברים הלא מהימנים בשירתו? כיצד חותרת שירתו תחת הנורמות והמיתוסים המכוננים של תרבות אירופה, של העם היהודי ושל 'עלילת העל הציונית'? מהו בעצם העיקרון המכונן של שירתו? על שאלות אלה ואחרות מנסה מחקר זה לענות באמצעות עיון קפדני בשירי מפתח בקנון שירתו של זך, בשלושה רבדים של הטקסט: התמטי, הפואטי והרטורי. ראובן שֹהם חותם בספר זה טרילוגיה של מחקרים על דיוקנו של הדובר בשירה העברית החדשה, המביאה מעֵין סיפור פרשני לאומי-פרוידיאני, בן שלוש מערכות. המערכה הראשונה: חקר ה'סוּפֵּר אֶגוֹ' הלאומני-העברי-הציוני בשירת גרינברג; השנייה: חקר 'האגו' הציוני-הלאומי בשירת גורי; והשלישית: חקר שירת זך, שניצבת כמעֵין איפכא מסתברא חתרני לאידאולוגיה ולשירה העברית הציונית ובה נחשף, אולי, האִיד הציוני.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2013
מספר עמודים: 372
ISBN: 978-965-510-092-1