יהודים משתלבים
אוניברסליזם רפורמי אמריקני מול ציונות, אנטישמיות ושואה
עופר שיף
התמודדותם של "היהודים המשתלבים" - אנשי האגף האוניברסליסטי ביהדות הרפורמית האמריקנית - 
עם השואה והקמת מדינת ישראל היא הסוגייה המרכזית שמעמיד ד"ר עופר שיף לבחינה מעמיקה בספרו 
המחדש והמפתיע במסקנותיו. כיצד פרשו מי שהיתנו את המשך הקיום היהודי בגולה בהשתלבותם 
החברתית והתרבותית של היהודים בארצות מושבם את האיום על עצם קיומו של העם היהודי וכיצד
 התמודדו אנשים אלה עם טענות הציונים כי עתה, לאחר השואה, אף מתעצמת החובה החיונית להינתק
 מן הגולה, שהרי עצם האפשרות לבסס יחסי אמון ושוויון בין היהודים לחברה שבה הם חיים במקומות
 גלותם מוטלת בספק. 

אגב הדיון בשאלות אלה ואחרות פורש המחבר תמונה רחבה ועשירה של התפישה הרפורמית על 
מקורותיה, אופני התפתחותה וגילוייה החברתיים והתרבותיים. מסקנות הניתוח - המגלות נקודות 
של דמיון בין דפוסי ההתנהגות הציונית להתנהגות הרפורמית - מעמידות באור חדש היבטים שונים 
בשאלת הקיום היהודי שיפים גם לזמננו לא רק בארצות הברית אלא גם כאן במדינת ישראל.
תעודת זהות
שם הספר בלועזית Assimilation in Pride
שם המחבר בלועזית Ofer Shiff
שנת הוצאה לאור: 2001
מו"ל שותף: הוצאת עם עובד, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, המכון לחקר השואה
מספר עמודים: 287
ISBN: 965-13-1522-9