יהדות אמריקה בישראל
אתגר, דימוי והשפעה
עורכים: עדי שרצר, עופר שיף
במוקדה של אסופה זו עומד ניסיון לפענח את הפער בין עומק השפעתה של יהדות אמריקה על ישראל ובין השוני הניכר בינה ובין החברה הישראלית. כיצד פער זה משפיע על מערכת היחסים ביניהן ובמה הוא בא לידי ביטוי?
המאמרים המכונסים באסופה פורסים את רשת ההשפעות התרבותיות, החברתיות, הכלכליות והדתיות של החברה היהודית־אמריקנית על ישראל בחיי היום־יום. להבדיל ממחקרים אחרים, אין היא עוסקת בהקשרי מַקרו של מערכת היחסים בין ישראל ליהדות אמריקה, ונעדר ממנה לחלוטין ההיבט הפוליטי־ממסדי שלהם. עניינה הוא
ארבעה מוקדים: חינוך ודת; פילנתרופיה ומעורבות חברתית; פיתוח שדות מקצועיים; תרבות וספרות.

מגוון התחומים הנסקרים באסופה רחב, ובכולם באה לידי ביטוי הטענה שלפיה ההכללות 'יהדות אמריקה' ו'היהדות הישראלית' מחמיצות את המורכבות ואת שלל מַבָּעיה של מסכת הקשרים בין קהילות שונות ובין מגזרים בשתי החברות. מסכת קשרים זו הייתה מגוונת גם בעבר, אך כיום היא הולכת ומתפצלת עוד ועוד וביתר שאת. בחינת הקשרים הללו וההשפעות השונות של יהדות אמריקה על ישראל מחדדת שאלות עקרוניות בנוגע לזהות הישראלית ובנוגע לשייכותם ולזיקותיהם של ישראלים למרכזי חיים של יהודים וישראלים מחוץ למדינת ישראל.

חוקרים משלל תחומי דעת השתתפו בכתיבת האסופה: חן אדלסבורג, עמרי אשר, הודיה בונן־אלק, דויד ברק־גורודצקי, גלעד הלפרן, רחל ורצברגר, לי כהנר, ג'קלין לאזנוב, אופיר עבו, אורית עובד, אורי קראוסהר, עופר שיף, עדי שרצר, טלי תדמור־שמעוני.
תעודת זהות
שם הספר בלועזית American Jewry in Israel Views, Images, and Influences
שם המחבר בלועזית Editors Adi Sherzer, Ofer Shiff
ספרייה: כתבי עת
שנת הוצאה לאור: 2023
מקור \ תרגום: מקור
מספר עמודים: 255
ISBN: 978-965-510-152