התנועה הרפורמית בישראל
מבטים על זהות ועל קהילה
אלעזר בן לולו ועופר שיף (עורכים)
בין החברה הישראלית לתנועה הרפורמית מתקיים שיח ושיג מתמשך על גבולות, על זהות, על קהילה ועל מקום. מדוע? באיזה אופן מנהיגיה וחבריה מתמודדים עם החברה הישראלית? מיהו קהל היעד הישיר והעקיף של התנועה? כיצד היא נתפסת בעיני קבוצות שונות בציבור הישראלי? אילו סדקים, מתחים ומאבקי כוח בחברה הישראלית חושפים המחקרים המכונסים בספר זה?
באסופה זו מוצעת בחינה היסטורית, סוציולוגית ותאולוגית של התנועה הרפורמית בישראל, התעמקות במבט הישראלי על התנועה והתבוננות בשלל נקודות המפגש של התנועה עם החברה בישראל.
תעודת זהות
שם הספר בלועזית The Reform Movement in Israel
שם המחבר בלועזית Elazar Ben-Lulu, Ofer Shiff (editors)
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2022
מספר עמודים: 414
ISBN: 978-965-510-148-5