ביקורים בגיא ההריגה: ביקוריו של דוד בן-גוריון בבולגריה, בשוודיה ובמחנות העקורים בגרמניה (זיכרונות מן העיזבון: ספטמבר 1944-אוקטובר 1946)
טוביה פרילינג (ערך וליווה במבואות ובהערות)
בספר תיעוד של חמישה מפגשים שערך דוד בן-גוריון באירופה עם היהודים שנותרו לפלֵטה לאחר השואה. הראשון שבהם התקיים מיד לאחר שחרורה של בולגריה בידי הסובייטים, בשלהי נובמבר ובראשית דצמבר 1944, כאשר התותחים באזורים אחרים של אירופה עדיין רעמו. הארבעה האחרים, שלושה במחנות העקורים בגרמניה והרביעי בשוודיה, קוימו כבר אחרי המלחמה. בביקורים הטעונים והעמוסים הללו פגש בן-גוריון את ניצולי השואה, שגילמה בעיניו את כישלונה הדרמטי של התפיסה המייעדת ליהודים מקום בחברה הכללית, שבר חסר תקדים בהיסטוריה האנושית, שזיקק והעצים בעיניו את תוקפה של התפיסה המדינית והאידאולוגית ההרצליאנית, כי אין פתרון יסודי אחר לאנומליה של העם היהודי אלא במדינת לאום עצמאית משלו. בביקורים הללו פגש בן-גוריון גם את מערך השליחים - נציגי היישוב, וכן את חיילי הבריגדה, את נציגי הצבאות של המדינות המשחררות ואת נציגיהם של ארגוני סיוע יהודיים ולא יהודיים, ציוניים ולא ציוניים, שעשו גם הם במחנות. היו לו מפגשים מרגשים עם העקורים שיימָנו לימים עם הלוחמים בשדה הקרב המדיני והצבאי העתיד לבוא: לא ציבור מוכה, שבור ומתומרן, אלא ישות שעיקרה מודעת למקומה ולתפקידיה, והמתגייסת מרצונה לתיקון ההיסטורי ול'קפיצת הדרך' המתדפקים על דלתה. כמו כל הספרים בסדרה זכרונות דוד בן־גוריון – מן העיזבון, גם הכרך הזה מתבסס על יומניו האישיים של בן-גוריון, על מכתביו, נאומיו, מאמרים שפרסם ועל פרוטוקולים של דיונים שהשתתף בהם - תיעוד שחלק ניכר ממנו טרם ראה אור, אוצר בלום לכל מי שמבקש להתוודע לפעילותו של בן-גוריון, שכבר אז ביסס את מעמדו כמנהיג המרכזי והמשפיע ביותר בתנועה הציונית. על עורך הכרך: פרופ' טוביה פרילינג הוא חוקר ומרצה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בשנים 2001-1993 שימש ראש מכון בן-גוריון, ובשנים 2004-2001 שימש גנז המדינה. פרילינג היה אחד משלושת סגניו של פרופ' אלי ויזל בוועדה הבינלאומית לחקר השואה ברומניה. בין פרסומיו: חץ בערפל: דוד בן-גוריון, הנהגת היישוב וניסיונות הצלה בשואה (הוצאת המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1998, 2001. הגרסה באנגלית: University of Wisconsin Press, 2005); מי אתה לאון ברז'ה? סיפורו של קאפו באושוויץ, היסטוריה, פוליטיקה וזיכרון (הוצאת רסלינג, 2009. הגרסה באנגלית: University, 2014 Press of New England, Brandeis University Press); טוביה פרילינג (עורך), תשובה לעמית פוסט-ציוני (הוצאת ידיעות אחרונות - ספרי חמד, תל אביב 2003).
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2014
מקור \ תרגום: מקור
מספר עמודים: 1138
ISBN: 978-965-510-095-2