ההיסטוריה הארוכה של המזרחים
כיוונים חדשים בחקר יהודי ארצות האסלאם
אביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף (עורכים)
באסופה "ההיסטוריה הארוכה של המזרחים" נבחנות חלוקות כרונולוגיות, גיאוגרפיות, חברתיות ותרבותיות שגורות שמעצבות את חקר ההיסטוריה המודרנית של יהודי ארצות האסלאם. המושג 'ההיסטוריה הארוכה' מבטא קריאת תיגר על התפיסות הרואות בהגירת יהודים מאזורים אלה 'קו תפר' החוצץ בין ההיסטוריה שלהם בארצות מוצאם השונות ובין הפיכתם ל'מזרחים' בישראל.
מחברות ומחברי עשרים ושלושה המאמרים שבאסופה עשירה זו מציעים נקודת מבט חדשה על התעצבות היחסים הבין-אתניים בישראל, על ההגירה מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה ועל הגבולות הגיאוגרפיים הרחבים שבהם התעצבה ההיסטוריה המודרנית של יהודי ארצות האסלאם, תוך כדי מגע בין קבוצות שונות באזורים שונים. זהו אפוא מתווה להיסטוריוגרפיה חדשה החוצה את הגבולות המצומצמים שיוחדו לנושא זה בהיסטוריוגרפיה הישראלית במשך רוב שנותיה.
מחקריהם של ראשוני החוקרים בתחום זה ושל ממשיכיהם מכונסים כאן ומביאים לידי ביטוי את העניין ההולך וגובר בעשורים האחרונים בהיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם, את הסתעפות המחקר, חידושיו ומגוון נושאיו, ובעיקרם הקשרים שהתקיימו בארצות האסלאם בין קהילות שונות, אשר אפשרו ליהודים לפתח מנעד של זהויות מרובות.
ספר זה מוקדש לירון צור, מן הראשונים שנעו בין חקר ההיסטוריה של היהודים בארצות האסלאם ובין זו של המזרחים בישראל, וסללו בכך את הדרך להתפתחותה של המגמה המחקרית החדשה שאסופה זו מבקשת להתוות.
תעודת זהות
שם הספר בלועזית The Long History of Mizrahim: New Directions in the Study of Jews from Muslim Countries
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2021
מספר עמודים: 551
ISBN: 978-965-510-137-9