'במהרה בימינו...'
תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית
שרינה חן
בתי המקדש היו מוקד חברתי ומרכז פולחן של העם היהודי במשך כאלף שנה. לאחר חורבנם היו למושא תפילות, ברכות וטקסים, מחוז געגועים וחזון שאין להשיגו בזמן הנראה לעין. חזון זה לבש ופשט צורות רבות ומגוונות, עבר עידונים ותמורות שהותירו את מעשה הגשמתו בידי שמיים – עד לימינו אלה. בדורנו קמו קבוצות המבקשות לקומם את החזון ולממשו הלכה למעשה בבניין טיט ולבנים ובהקרבת זבחים. בעבר נתפסו הקבוצות הללו קיצוניות ואפילו קיקיוניות, אולם במרוצת שנות האלפיים השתנה יחסה של החברה הישראלית אליהן, והן מבטאות היום הלוך רוח מרכזי בציבור האמוני. מהן הסיבות לשינוי זה? התבוננות בדפוסי הארגון והפעולה של קבוצות 'שוחרי המקדש' מלמדת כיצד הצליחו לשנות את ההתייחסות לנושאים שנחשבו טאבו הן בשל נפיצותם הפוליטית והן משום שעוררו פולמוסים הלכתיים ארוכי שנים. פעילותם של 'שוחרי המקדש' הטמיעה דפוסי תרבות ומחשבה חדשים בחלקים נרחבים מן הציבור האמוני ודחקה למרכז השיח הציבורי את גאולת הר הבית. פרופ' רחל אליאור: 'עבודת מחקר זו משקפת רוחב יריעה מחקרי היוצר קונטקסט תאורטי עשיר, מיוסדת על הצגת מגוון השקפות, דעות ועמדות [...] משקפת שילוב מוצלח של עקרונות מחקריים מגוונים, מתודולוגיות שונות ושדות ידע שונים, המתייחסים לשאלות כינון זהות, שייכות והדרה, התנגדות והתרסה, שיפוט וריבונות. הכותבת תרמה תרומה נכבדה לבחינת משמעות טקסי עיצוב הזיכרון הקיבוצי החלופי כקשר בין העבר להווה, לפענוח ההקשרים התאולוגיים וההיסטוריים של יוזמת חידוש הקרבנות, להבנת ההיבטים הפולקלוריסטיים הגלומים בפעילות החוגים הנחקרים ולעיון במשמעותן של תפיסות תרבותיות בזיקה להיבטים דתיים ולאומיים שאותם מקדמים חוגים אלה'.
סקירות ספרות:


תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2017
ISBN: 124600100011