עיונים בתקומת ישראל
סדרת 'המאסף', גיליון 25
אבי בראלי (עורך)
עיונים בתקומת ישראל הוא כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, מאסף שנתי ו'סדרת נושא', ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל.
תעודת זהות
ספרייה: כתבי עת
שנת הוצאה לאור: 2015
מספר עמודים: 556
ISBN: ISSN 0792-7169