עם לוחם: הנחות היסוד למערך המילואים, 1950-1949
יצחק גרינברג
הספר עוקב אחר תהליך גיבושם של קווי המתאר לבניית מערך המילואים בתקופת כהונתו של הרמטכ"ל יעקב דורי, ובוחן את יישומם, הלכה למעשה, לאחר שיגאל ידין התמנה לרמטכ"ל ומרדכי מקלף לראש אג"ם. בקווי המתאר שהותוו ניכרו השפעת הצבא השוויצרי והניסיון של 'ההגנה'. כמו כן דן המחקר בניסיון לקיים תכנון ותיאום מוקדם בין הצבא ובין מפעלים ושירותים חיוניים על הקצאת כוח אדם בתקופת חירום, ועומד על הבדלי הגישות בסוגיה זו בין המגזר האזרחי למגזר הצבאי.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 2001
מספר עמודים: 176
ISBN: 965-510-016-2
זכה בפרס

פרס צ'צ'יק לחקר בטחון ישראל לשנת תשס"ב מטעם מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל-אביב