ציונות: פולמוס בן זמננו - גישות מחקריות ואידאולוגיות (עיונים בתקומת ישראל - סדרת הנושא)
פנחס גינוסר ואבי בראלי (עורכים)
כרך זה בא לתרום לדיון הפתוח על אודות הציונות. מעומתים בו מחקרים בסוגיות רלוונטיות, תפיסות של זרמים ציוניים שונים, תפיסות של שוללי הציונות ותפיסות שקשה להגדירן בפשטות 'ציוניות' או 'אנטי-ציוניות'. כרך זה הוא הראשון לסדרת הנושא של 'עיונים בתקומת ישראל', שכל כרך בה יוקדש לתחום עניינים מיוחד.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1996
מספר עמודים: 556
ISBN: 0792-7169