הגשת כתבי יד


השלבים העיקריים בהליך השיפוט וההערכה של מונוגרפיות

מיון ראשוני: חברי וחברות המערכת האקדמית של 'ספריית חקר' מקבלים לידיהם את המחקר השלם ואת תקצירו (בהתאם לפירוט שלהלן) ומחליטים אם נושאו מתאים להוצאה של מכון בן-גוריון ולסדרי עבודתה ואם הוא ראוי ומתאים לעבור לשלב הבא.

קריאת הערכה בידי מומחים ומומחיות בתחום המחקר: המחקר עובר לקריאת הערכה של מומחים ומומחיות מן הארץ ומן העולם. הליך זה מתבצע בהתאם לכללי החשאיות המקובלים הנדרשים בהוצאות לאור אוניברסיטאיות.

הכרעה: על בסיס חוות הדעת תחליט המערכת האקדמית אם להוציא לאור את המחקר המוצע או לא, וככל שנדרש יוחזר כתב היד כתב היד למחבר לתיקונים ולאחר מכן לדיון נוסף במערכת.


תנאי הגשה

בפנייתכם שלחו אלינו בדוא"ל בקובצי word נפרדים את המחקר בשלמותו, את תקציר המחקר, מכתב פנייה וקורות חיים.

אם מדובר בעבודת דוקטור, יש לצרף את חוות הדעת עליה. עבודות דוקטור יועברו לקריאת הערכה חיצונית רק לאחר שמחבריהם יעבדו ויתאימו אותם לספר.

אם פורסמו חלקים מהמחקר, בעברית ובכל שפה אחרת, יש לציין זאת.

ההוצאה לאור מפרסמת מחקרים שאורכם 100 אלף מילים לכל היותר.

המחברים נדרשים לשאת בחלק מהוצאות ההפקה.


הגשת מאמרים לקובצי מאמרים

לפני הגשת מאמר יש לקרוא את ההנחיות ולמלא את הטפסים המצורפים:

הנחיות הגשה והתקנה

כתב העברת זכויות יוצרים

מתן היתר לפרסום יצירות (אם יש במאמר שירים, איורים וכדומה)