חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי
עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא
אבי בראלי, דניאל גוטווין, טוביה פרילינג (עורכים)
תעודת זהות
ספרייה:
שנת הוצאה לאור: 2005
מו"ל שותף: יד יצחק בן-צבי
מספר עמודים: 904
ISBN: 0792-7169