ביטחון ותקשורת
דינמיקה של יחסים
אודי לבל (עורך)
כיצד צבאות משתמשים בתקשורת לצורכיהם? האם מלחמות, אסונות ופיגועי טרור הם משאב תקשורתי? כיצד מעוצבת תודעת הציבור בסוגיות ביטחוניות וקיומיות? כיצד עבר הניצחון במערכה משדה הקרב אל מסכי הטלוויזיה? שאלות אלה ורבות אחרות נבחנות בקובץ זה, העוסק בשלל ההיבטים התאורטיים והאמפיריים של יחסי ביטחון ותקשורת. המחקרים המצויים בספר דנים באסטרטגיות תקשורתיות של ארגוני ביטחון מובהקים, מצבאות לאומיים ועד ארגוני טרור וגרילה, ושל יזמי תקשורת המעוניינים להשפיע על עיצוב מדיניות הביטחון ועיצוב השיח הביטחוני; הם גם מלמדים על דפוסי סיקור תקשורתיים והתנהגות תקשורתית בשגרה ובמלחמה. תשומת לב מוקדשת לנוכחות הביטחון בתקשורת הפוליטית של היום-יום, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במיצגים תרבותיים, בנוף, בקולנוע ובצילומי עיתונות.
תעודת זהות
ספרייה: אסיף
שנת הוצאה לאור: 2005
מספר עמודים: 418
ISBN: 965-510-037-5