הציווילזציה היהודית: הניסיון ההיסטורי היהודי בפרספקטיבה השוואתית וגילוייו בחברה הישראלית
שמואל נח אייזנשטדט
ספר זה מציג גישה חדשה לניתוח הניסיון ההיסטורי היהודי, ולפיה ניתוחו של הניסיון בקטגוריות כמו 'דת', 'לאום' או 'קבוצה אתנית', גם אם יש בו היבטים חשובים, אין הוא מספיק למצות את טיבו של ניסיון זה. הניסיון ההיסטורי היהודי מנותח בספר כ'ציוויליזציה', בדומה לציוויליזציות הגדולות האחרות בהיסטוריה האנושית, הציוויליזציות המונותאיסטיות האחרות, הנצרות והאסלאם, שהתפתחו מתוך הציוויליזציה היהודית או בזיקה אליה, וציוויליזציות כמו זו ההינדית, הבודהיסטית או הקונפוציאנית - כל אלה אשר מקס ובר כינה בזמנו הדתות הגדולות.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2002
מספר עמודים: 460
ISBN: 965-510-011-1