מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים: ההנהגה הציונית-אמריקנית, השואה והקמת מדינת ישראל
זהר שגב
סיפורם של ציוני ארצות הברית מסוף שנות השלושים ועד שנות החמישים של המאה העשרים הוא סיפור מרתק ורב-חשיבות בשאלות יסוד בהיסטוריה הציונית, הציונית-אמריקנית והאמריקנית בכלל. בעקבות השואה היו יהודי ארצות הברית בכלל וחברי התנועה הציונית שם בפרט מוכנים, יותר מבעבר, להפעיל את כוחם הכלכלי והפוליטי למען הקמת מדינה יהודית. אולם מדינה זו הייתה צריכה להשתלב בהשקפת עולמם הכללית בתור אמריקנים, ועל כן עורר הדבר מתח בינם ובין רובו של הממסד הציוני ביישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי ואחר כך במדינת ישראל. על רקע המתח הפנימי הזה שגב בוחן את דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בחברה האמריקנית ומאיר באור חדש את הקשר בין יהדות ארצות הברית ובין היישוב היהודי, התנועה הציונית ומדינת ישראל.
זכה בפרס