בן-גוריון והתנ"ך: עם וארצו
מרדכי כוגן (עורך)
מכל הספרות היהודית הגדולה והענפה, יצירה בת 3,000 שנה, נמשך בן-גוריון במיוחד, אם לא בלעדית, אל התנ"ך. התעניינותו בספר הספרים היתה ידועה לכול, ולא רק בשל מנהגו של האיש לשבץ פסוקים מן התנ"ך בנאומיו ובכתביו.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1989
מספר עמודים: 90