מישימון לארץ נושבת: רכישת קרקעות והתיישבות בנגב 1947-1930
חנינא פורת
ספר זה דן במאבק על כיבוש אדמות הנגב ויישובן מאז מאורעות 1929 ועד שלהי 1947, ערב הקמת המדינה. חלום יישוב הנגב היה למדיניות קרקעית, שהגשמתה היתה תלויה במידה רבה במדיניות הבריטית באזור, ובנוכחותם של הבדווים, תושביו הוותיקים של הנגב, שאלות הבעלות על הקרקע, בעיית המחסור במים ואתגרי הניסוי החקלאי עמדו בראש מעייניהם של המוסדות המיישבים. הם נאלצו להתמודד עם הקשיים בהקצאת משאבים, עם מסורות החזקת הקרקע של הבדווים, עם חוקי הקרקע של ממשלת ארץ ישראל ועם מסקנות ועדות החקירה הבריטיות.
תעודת זהות
ספרייה: חקר
שנת הוצאה לאור: 1996
מו"ל שותף: יד יצחק בן-צבי
מספר עמודים: 234
ISBN: 965-217-133-6