טבנקין בארץ ישראל
ברוך כנרי
ספר זה הוא ספר קורותיו של יצחק טבנקין בארץ. סיפור חייו של טבנקין וקורות ההגשמה הציונית בארץ ישראל משולבים זה בזה ללא הפרד. טבנקין היה מחבורת המייסדים של אחדות העבודה ההיסטורית וממקימיה העיקריים של הסתדרות העובדים הכללית. היה לו חלק מכריע בהקמת תנועה ארצית של קיבוצים. הוא שהפך את תנועת 'החלוץ' במרכז אירופה ובמזרחה מתנועת נוער לתנועת 'עם' מגשימה, והוא שהעלה את רעיון העבודה והאימונים (השיבולים והחרב) – הקמת הפלמ"ח – והפך אותו מחזון למציאות. הוא גם היה מהשוקדים המרכזיים על טיפוח תרבות חיים יהודית-קיבוצית שהייתה לסמל ל'ישראליות' במאמץ ליצור עם יהודי משוחרר מסימני גלותו.
תעודת זהות
ספרייה:
שנת הוצאה לאור: 2003
מו"ל שותף: יד טבנקין
מספר עמודים: 886
ISBN: 965-510-015-4