ההיסטוריה של המשפט הישראלי

הספרים הרואים אור בסדרה עוסקים בהיסטוריה של המשפט הישראלי במובנה ובהקשריה הרחבים, ובכללם שיטות המשפט העברי והמוסלמי, וכן שיטות משפט קהילתיות שיש בכוחן להאיר את המשפט של מדינת ישראל. 
ספרים חדשים
שם המחבר : רבקה ברוט
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל-אביב
סדרה:
שם המחבר : ניר קידר
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה, המכון למשפט והסטוריה ע"ש קרן דויד ברג, אוניברסיטת תל אביב
סדרה: