יהדות ארצות הברית


הספרים הרואים אור בסדרה עוסקים, מזוויות שונות, בהיסטוריה פוליטית, אידיאולוגית ותרבותית של יהודי ארצות הברית. 

ספרים חדשים
שם המחבר : אירווינג האו
מו"ל שותף: תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה
סדרה:
שם המחבר : גל בקרמן
מו"ל שותף: תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה
סדרה:
שם המחבר : קאהן אברהם (אייב)
מו"ל שותף: תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה
סדרה:
שם המחבר : חסיה ר' דיינר
מו"ל שותף: תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה
סדרה: