הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : תמר הרמן ועופר שיף (עורכים)
מו"ל שותף: למדא עיון
שם המחבר : עורך: אבי בראלי
שם המחבר : אורי רם
שם המחבר : אופיר עבו, תניא ציון-וולדקס (עורכים)
שם המחבר : גדעון כ"ץ
מו"ל שותף: למדא עיון
שם המחבר : חגי ארליך
מו"ל שותף: למדא עיון
שם המחבר : אירווינג האו
מו"ל שותף: תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה
שם המחבר : אבי בראלי (עורך)
שם המחבר : אבנר בן-עמוס, עופר שיף (עורכים)
מו"ל שותף: ידיעות ספרים