הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : אורן קלמן (עורך)
שם המחבר : יוסף גורני
שם המחבר : אהרן עזתי
מו"ל שותף: יד טבנקין, יד יערי והקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
שם המחבר : עפר בורד
מו"ל שותף: יד טבנקין, יד יערי והקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
שם המחבר : עורכים אבי בראלי ועופר שיף
שם המחבר : איתמר דרורי
שם המחבר : ראובן גפני
שם המחבר : שרינה חן
שם המחבר : תמה חלפין
מו"ל שותף: יד-טבנקין