המערכות האקדמיות

להוצאת מכון בן-גוריון שלוש סדרות ספרים:


ספריית חקר


אכסניה לפרסום מחקרים אקדמיים רחבי-יריעה על החברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. מערכת אקדמית מפעילה הליך הערכה מדעי לכל פרסומי הספרייה. חבריה הם: פרופ' עופר שיף (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אילן טרואן (אוניברסיטת ברנדייס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' גדעון כ"ץ (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' דליה עופר (האוניברסיטה העברית בירושלים), ד"ר פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' ניר קידר (אוניברסיטת בר אילן), פרופ' אורית רוזין (אוניברסיטת תל אביב), פרופ' זהר שגב (אוניברסיטת חיפה).


ספריית אסיף


אכסניה רב-תחומית לפרסום אסופות של מאמרי מחקר ותעודות היסטוריות שעניינם החברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. מערכת אקדמית מפעילה הליך הערכה מדעי לכל פרסומי הספרייה. חבריה הם: פרופ' עופר שיף (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אבי בראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אילן טרואן (אוניברסיטת ברנדייס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), ד"ר פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).


ספריית נגב


אכסניה לפרסום ספרים שעניינם בדיון ציבורי הנוגע לחברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. חברי המערכת של ספריית נגב הם: פרופ' עופר שיף (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אבי בראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אילן טרואן (אוניברסיטת ברנדייס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), ד"ר פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).