המערכות האקדמיות

להוצאת מכון בן-גוריון שלוש סדרות ספרים:

ספריית חקר
אכסניה לפרסום מחקרים אקדמיים רחבי-יריעה על החברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. מערכת אקדמית מפעילה הליך הערכה מדעי לכל פרסומי הספרייה. חברי המערכת הם: פרופ' גדעון כ"ץ (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אורית רוזין (אוניברסיטת תל אביב), פרופ' זהר שגב (אוניברסיטת חיפה).

ספריית אסיף
סדרה רב-תחומית בה מתפרסמות אסופות של מאמרי מחקר ותעודות היסטוריות שעניינן החברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. מערכת אקדמית מפעילה הליך הערכה מדעי לכל פרסומי הספרייה. חבריה הם: פרופ' עופר שיף (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אבי בראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אילן טרואן (אוניברסיטת ברנדייס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).

ספריית נגב

בימה לפרסום ספרים שעניינם דיון ציבורי הנוגע לחברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. חברי המערכת של ספריית נגב הם: פרופ' עופר שיף (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אבי בראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אילן טרואן (אוניברסיטת ברנדייס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).