המערכות האקדמיות


ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר, היא הוצאה אקדמית בת כעשרים וחמש שנה, המפרסמת ספרים בתחומי דעת שונים ובמגוון של נושאים הנוגעים לישראל ולעם היהודי. רובם כתובים עברית והם מיועדים לקהל הרחב, סטודנטיות, סטודנטים, חוקרות וחוקרים.

להוצאה ספריות (סדרות) אחדות. מונוגרפיות מתפרסמות בספריית חקר; אסופות של מאמרים מתפרסמות בספריית אסיף, שבמסגרתה רואים אור גם כתבי דוד בן גוריון, ואילו חיבורים הנמצאים על קו התפר שבין דיון מחקרי לדיון ציבורי הנוגע לחברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל רואים אור בספריית נגב; מלבד זה מפרסמת ההוצאה לאור של מכון בן גוריון שלושה כתבי העת: 'עיונים בתקומת ישראל' על שתי סדרותיו - המאסף והנושאי; 'ישראלים' - כתב עת דו-לשוני של סטודנטים לחקר ישראל והציונות; וכתב העת Israel Studies, הרואה אור בשיתוף מרכז שוסטרמן באוניברסיטת ברנדייס ובהפקת ההוצאה לאור של אוניברסיטת אינדיאנה. שיתוף הפעולה עם אינדיאנה בא לידי ביטוי גם בסדרת ספרים באנגלית המוקדשת גם היא לחקר ישראל – Israel Studies Books.

לכל אחת מהספריות ולכל כתבי העת עורכים ומערכת אקדמית הנהנים מריבונות מלאה ופועלים לפי כללי הוצאה לאור אוניברסיטאית מדעית. החלטותיהן של המערכות מתקבלות על יסוד חוות דעה של אנשי אקדמיה מומחים בתחום המחקר המוצע לפרסום, בהתאם לאמות המידה המקובלות בהוצאות אוניברסיטאיות. מנהלת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות חברה במערכות הללו מתוקף תפקידה.


ספריית חקר
אכסניה לפרסום מחקרים אקדמיים רחבי-יריעה על החברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. מערכת אקדמית מפעילה הליך הערכה מדעי לכל פרסומי הספרייה. חברי המערכת הם: פרופ' גדעון כ"ץ (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' אורית רוזין (אוניברסיטת תל אביב), פרופ' זהר שגב (אוניברסיטת חיפה).

ספריית אסיף
סדרה רב-תחומית בה מתפרסמות אסופות של מאמרי מחקר ותעודות היסטוריות שעניינן החברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. מערכת אקדמית מפעילה הליך הערכה מדעי לכל פרסומי הספרייה. 

ספריית נגב
בימה לפרסום ספרים שעניינם דיון ציבורי הנוגע לחברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל. 

חברי המערכת של ספריית אסיף ושל ספריית נגב הם: פרופ' אבי בראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' גדעון כ"ץ (אוניברסיטת בן גוריון בנגב),  פרופ' אריה ספוזניק (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), ד"ר קובי פלד (יו"ר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), פרופ' פולה קבלו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).