הנהלת ההוצאה לאור

פרופ' פולה קבלו - מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, חברת הנהלת ההוצאה לאור
פרופ' עופר שיף - ראש ההוצאה ויושב ראש מערכות ספריית אסיף וספריית נגב schiff@bgu.ac.il
פרופ' אבי בראלי - חבר הנהלת ההוצאה לאור ועורך כתב העת עיונים abareli@bgu.ac.il
פרופ' אילן טרואן – חבר הנהלת ההוצאה לאור, עורך כתב העת  troen@bgu.ac.il Israel Studies  

צוות ההוצאה לאור

גב' סמדר רוטמן - ממונה על ההוצאה לאור rothmann@bgu.ac.il
גב' נועה ק. גלבוע - רכש ומזכירות kanarek@bgu.ac.il
גב' אורנה מילר- רכזת מערכת כתב העת עיונים omiller@bgu.ac.il
ד"ר נתן ארידן- רכז מערכת כתב העת aridan@bgu.ac.il Israel Studies
מר אורן קלמן - רכז המערכות האקדמיות של ספריית חקר וספריית אסיף orenkalm@gmail.com
ד"ר יעל דקל- פיתוח וניו-מדיה yaelde@bgu.ac.il