הנהלת ההוצאה לאור

ד"ר קובי פלד- ראש ההוצאה ויושב ראש מערכות ספריית אסיף וספריית נגב kobip@bgu.ac.il
פרופ' פולה קבלו - מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, חברת הנהלת ההוצאה לאור
 פרופ' אבי בראלי - חבר הנהלת ההוצאה לאור ועורך כתב העת עיונים abareli@bgu.ac.il
פרופ' אריה ספוזניק - חבר הנהלת ההוצאה לאור ועורך כתב העת sapoznik@bgu.ac.il Israel Studies  

צוות ההוצאה לאור

גב' סמדר רוטמן - ממונה על ההוצאה לאור rothmann@bgu.ac.il
גב' נועה ק. גלבוע - רכש ומזכירות kanarek@bgu.ac.il
גב' אורנה מילר- רכזת מערכת כתב העת עיונים omiller@bgu.ac.il
ד"ר נתן ארידן- רכז מערכת כתב העת aridan@bgu.ac.il Israel Studies
ד"ר יעל דקל- פיתוח וניו-מדיה yaelde@bgu.ac.il