הנהלת ההוצאה לאור

הנהלת ההוצאה לאור

ד"ר פולה קבלו - מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, חברת הנהלת ההוצאה לאור ויושבת ראש ספריית אסיף


פרופ' עופר שיף - ראש ההוצאה ויושב ראש מערכת ספריית חקר  schiff@bgu.ac.il


פרופ' אבי בראלי – חבר הנהלת ההוצאה לאור ועורך כתב העת 'עיונים'  abareli@bgu.ac.il 


פרופ' אילן טרואן – חבר הנהלת ההוצאה לאור, עורך כתב העת Israel Studies וסדרת הספרים סדרת הספרים  

( Perspectives on Israel Studies (Book series, Indiana University Press   troen@bgu.ac.ilצוות ההוצאה לאור


גב' סמדר רוטמן - ממונה על ההוצאה לאור   rothmann@bgu.ac.il 


גב' נועה ק. גלבוע - רכש ומזכירות,  kanarek@bgu.ac.il 


מר אורן קלמן - רכז המערכות האקדמיות של ספריית חקר וספריית אסיף orenkalm@gmail.com