הנהלת ההוצאה לאור

הנהלת ההוצאה לאור

ד"ר פולה קבלו, מנהלת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

ראש ההוצאה - פרופ' עופר שיף, עורך 'עיונים בתקומת ישראל' ויו"ר ספריית אסיף

ד"ר אבי בראלי, עורך 'עיונים בתקומת ישראל'

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, יו"ר מערכת ספריית חקר

ממונה על ההוצאה לאור

גב' סמדר רוטמן