פולחני מדינה; חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל 1956-1948
מעזו עזריהו