עיונים בתקומת ישראל
כרך 25 (2015)
אבי בראלי (עורך)
עיונים בתקומת ישראל הוא כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון.
כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, מאסף שנתי ו'סדרת נושא', ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל.
תעודת זהות
נושא \ סדרה:
שנת הוצאה לאור: 2015
מספר עמודים: 556
ISBN: ISSN 0792-7169