כלכלה וחברה בימי המנדט 1948-1918 (עיונים בתקומת ישראל - סדרת הנושא)
אבי בראלי ונחום קרלינקי (עורכים)
תאריך:
24/12/2003
זהו כרך המאמרים השני של כתב העת 'עיונים בתקומת ישראל'. עניינו ההיסטוריה הכלכלית והחברתית-כלכלית של ארץ ישראל בזמן השלטון הבריטי. חוקרים וחוקרות מתחומי דעת שונים ומהתמחויות שונות חוברים כאן תחת קורת הגג של כתב העת ומפנים את אור זרקור המחקר אל מבני העומק שנוצקו בימי ההתהוות של החברה הישראלית והיו בעלי השפעה רבה על עיצובה. המאמרים המקובצים בכרך מדגימים את מורכבות המרקם החברתי-כלכלי של ימי המנדט ואת יחסי הגומלין הדינמיים בינו ובין הצדדים הפוליטיים, הלאומיים והתרבותיים של אותם הימים.
תעודת זהות
נושא \ סדרה:
שנת הוצאה לאור: 2003
מספר עמודים: 650
ISBN: 0793-7169