הוצאת הספרים -מכון בן גוריון
ספרים חדשים
שם המחבר : דוד גדג', עופר שיף (עורכים)
מו"ל שותף: מרכז ויס-לבנת, אוניברסיטת חיפה
סדרה:
שם המחבר : לירון שני
מו"ל שותף: למדא - האוניברסיטה הפתוחה
סדרה: ישראלים
שם המחבר : מעוז עזריהו
מו"ל שותף: למדא - האוניברסיטה הפתוחה
סדרה: ישראלים
שם המחבר : אבי בראלי (עורך)
סדרה:
שם המחבר : יורם שחר
מו"ל שותף: מכון ברג, אוניברסיטת תל אביב
סדרה: ההיסטוריה של המשפט הישראלי
שם המחבר : מלי איזנברג
מו"ל שותף: יד ושם
סדרה:
שם המחבר : גור אלרואי
סדרה:
שם המחבר : עמליה סער והואזן יונס
מו"ל שותף: למדא עיון
סדרה: ישראלים
שם המחבר : אביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף (עורכים)
סדרה: