הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : איתמר דרורי
שם המחבר : תמה חלפין
מו"ל שותף: יד-טבנקין
שם המחבר : מיכאל פייגה ז"ל, דוד אוחנה עורך
שם המחבר : ניר קידר
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה, המכון למשפט והסטוריה ע"ש קרן דויד ברג, אוניברסיטת תל אביב
שם המחבר : ארנון גולן, יעקב פלג, אלון קדיש, יונה בנדמן
מו"ל שותף: הארכיון לתולדות 'ההגנה'