הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : אורן קלמן (עורך)
שם המחבר : יוסף גורני
שם המחבר : אהרן עזתי
מו"ל שותף: יד טבנקין, יד יערי והקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
שם המחבר : עפר בורד
מו"ל שותף: יד טבנקין, יד יערי והקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
שם המחבר : עסיס עמית
שם המחבר : פז שאול
מו"ל שותף: מוסד ביאליק
שם המחבר : רוזן אילנה
שם המחבר : קאהן אברהם (אייב)
מו"ל שותף: אוניברסיטת חיפה
שם המחבר : אבי בראלי ועופר שיף (עורכים)