הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : אבי בראלי ועופר שיף (עורכים)
שם המחבר : טל אלמליח
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה
שם המחבר : אבי בראלי ועופר שיף (עורכים)
שם המחבר : דויד ברק-גורודצקי
שם המחבר : בת שבע מרגלית-שטרן
מו"ל שותף: יד יצחק בן-צבי
שם המחבר : גל בקרמן
מו"ל שותף: תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה