הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : אורן קלמן (עורך)
שם המחבר : יוסף גורני
שם המחבר : אהרן עזתי
מו"ל שותף: יד טבנקין, יד יערי והקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
שם המחבר : עפר בורד
מו"ל שותף: יד טבנקין, יד יערי והקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
שם המחבר : קידר ניר
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה, המכון למשפט והסטוריה ע"ש קרן דויד ברג-אוניברסיטת תל אביב
שם המחבר : בראלי ושיף (עורכים)
שם המחבר : שיף וחלמיש (עורכים)
שם המחבר : גולן, פלג, קדיש, בנדמן(עורכים)
מו"ל שותף: הארכיון לתולדות 'ההגנה'
שם המחבר : עסיס עמית