הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : תמי קמינסקי
מו"ל שותף: יד-טבנקין
שם המחבר : רבקה ברוט
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל-אביב
שם המחבר : עופר שיף ואבי בראלי (עורכים)
שם המחבר : טל אלמליח
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה
שם המחבר : דויד ברק-גורודצקי