הודעה בצד העמוד
הוצאת הספרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר,
היא הוצאה אקדמית ותיקה. ספרי ההוצאה עוסקים במגוון נושאים ותחומי דעת, בעיקר מתחום חקר ישראל והעם היהודי.
ספרים חדשים
שם המחבר : אירווינג האו
מו"ל שותף: תכנית רודרמן ביהדות ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה
שם המחבר : אבי בראלי (עורך)
שם המחבר : אבנר בן-עמוס, עופר שיף (עורכים)
מו"ל שותף: ידיעות ספרים
שם המחבר : אורי כהן
שם המחבר : אבי בראלי (עורך)
שם המחבר : תמי קמינסקי
מו"ל שותף: יד-טבנקין
שם המחבר : רבקה ברוט
מו"ל שותף: האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל-אביב