הגשת כתבי יד


הליך השיפוט וההערכה של מונוגרפיות כולל את השלבים הבאים:

מיון ראשוני: חברי המערכת האקדמית של 'ספריית חקר' מקבלים לידיהם הצעה מקדמית או מחקר שלם (בהתאם לפירוט שלהלן) ומחליטים אם נושאו מתאים להוצאה של מכון בן-גוריון ואם הוא ראוי ומתאים לעבור לשלב הבא.

קריאת הערכה בידי מומחים בתחום המחקר:  המחקר עובר לקריאת הערכה של מומחים מן הארץ ומן העולם. הליך זה מתבצע בהתאם לכללי החשאיות המקובלים הנדרשים בהוצאות לאור אוניברסיטאיות.

הכרעה: על בסיס חוות הדעת תחליט המערכת האקדמית אם להוציא לאור את המחקר המוצע או לא, וככל שנדרש יוחזר כתב היד כתב היד למחבר לתיקונים ולאחר מכן לדיון נוסף במערכת.

בפנייתכם שלחו אלינו בדוא"ל rothmann@bgu.ac.il בקבצים נפרדים בקובץ word :

אפשרות א: הצעת מחקר מקדמית, תיאור המחקר, תוכן העניינים, פרק לדוגמה, פרטים על אודות היקפו של המחקר, רשימת תמונות וגרפים, מכתב פנייה וקורות חיים.

אפשרות ב: המחקר השלם, תקציר המחקר, מכתב פנייה וקורות חיים.

אם מדובר בעבודות דוקטור, יש לצרף את חוות הדעת עליהן.

 

* עבודות דוקטור יועברו לקריאת הערכה חיצונית רק לאחר שמחבריהם יעבדו ויתאימו אותם לספר.

* ההוצאה לאור מפרסמת מחקרים שאורכם בין 60 ל-100 אלף מילים בערך.

* המחברים נדרשים לשאת בחלק מהוצאות ההפקה.

 

לפני הגשת מאמרים לקובצי מאמרים יש לקרוא את ההנחיות ולמלא את הטפסים המצורפים:

הנחיות הגשה והתקנה

כתב העברת זכויות יוצרים

מתן היתר לפרסום יצירות (אם יש במאמר שירים, איורים וכדומה)