הגשת כתבי יד

 

 ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות מפרסמת ספרי מחקר בתחומי דעת שונים ובמגוון של נושאים הנוגעים לישראל ולעם היהודי במאה העשרים. ספרי ההוצאה רואים אור לאחר שהם נבחנים בידי הוועדות האקדמיות של המערכות השונות, ועל יסוד חוות דעה של אנשי אקדמיה מומחים בתחום המחקר המוצע לפרסום. מחברי המחקרים שיאושרו לפרסום יתבקשו להשתתף בעלויות ההפקה.

 קווים מנחים להגשת כתב יד

·      ההוצאה מקבלת לידיה רק כתבי יד בעברית, שטרם ראו אור, כ-130,000 מילים אורכם, ושאינם נמצאים בעת ההגשה בטיפולה של עוד הוצאה לאור

·      ההוצאה מפרסמת עבודות דוקטור רק לאחר שעובדו לספר

·      המעוניינים מתבקשים לשלוח בדוא"ל, kanarek@bgu.ac.il :

o       מכתב פנייה כולל כתובת ופרטי יצירת קשר

o       המחקר המלא בקובץ word

o       תקציר בן 5 עמודים

o       קובץ נפרד של שער המחקר, תוכן העניינים שלו והמבוא

o       תעודת זהות מקצועית ורשימת פרסומים קודמים      

      אם וועדת הפרסומים תמצא עניין במחקר, תתבקשו לשלוח את כתב היד מודפס בשני עותקים 

לפרטים נוספים:

ממונה על ההוצאה לאור: גב' סמדר רוטמן, rothmann@bgu.ac.il 

מזכירת ההוצאה לאור: גב' נועה גלבוע,  kanarek@bgu.ac.il