הוצאת מכון בן גוריון - תנאי הגשת כתב יד ותיאור התהליך

                             

ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר, היא הוצאה אקדמית בת כעשרים וחמש שנה, המפרסמת ספרים בתחומי דעת שונים ובמגוון של נושאים הנוגעים לישראל ולעם היהודי. רובם כתובים עברית והם מיועדים לקהל הקוראים הרחב, לסטודנטים ולחוקרים.

להוצאה ספריות (סדרות) אחדות. מונוגרפיות מתפרסמות בספריית חקר; אסופות של מאמרים מתפרסמות בספריית אסיף, שבמסגרתה רואים אור גם כתבי דוד בן גוריון ובספריית נגב; מלבד זה מפרסמת ההוצאה לאור של מכון בן גוריון שלושה כתבי העת: 'עיונים בתקומת ישראל' על שתי סדרותיו - המאסף והנושאי; 'ישראלים' - כתב עת דו-לשוני של סטודנטים לחקר ישראל והציונות; וכתב העת Israel Studies, הרואה אור בשיתוף מרכז שוסטרמן באוניברסיטת ברנדייס ובהפקת ההוצאה לאור של אוניברסיטת אינדיאנה. שיתוף הפעולה עם אינדיאנה בא לידי ביטוי גם בסדרת ספרים באנגלית המוקדשת גם היא לחקר ישראל – Israel Studies Books.

לכל אחת מהספריות ולכל כתבי העת עורכים ומערכת אקדמית הנהנים מריבונות מלאה ופועלים לפי כללי הוצאה לאור אוניברסיטאית מדעית. החלטותיהן של המערכות מתקבלות על יסוד חוות דעה של אנשי אקדמיה מומחים בתחום המחקר המוצע לפרסום, בהתאם לאמות המידה המקובלות בהוצאות אוניברסיטאיות. מנהלת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות חברה במערכות הללו מתוקף תפקידה.

:השלבים העיקריים בהליך השיפוט וההערכה של מונוגרפיות הם

מיון ראשוני: חברי המערכת האקדמית של 'ספריית חקר' מקבלים לידיהם את המחקר השלם ואת תקצירו ומחליטים אם נושאו מתאים להוצאה של מכון בן-גוריון ואם הוא ראוי ומתאים לעבור לשלב הבא.

קריאת הערכה בידי מומחים בתחום המחקר: על בסיס החלטת המערכת האקדמית, ולאחר שההוצאה לאור תקבל את התחייבויות המחבר (כמתואר למעלה), יישלח המחקר לקריאת הערכה של מומחים מן הארץ ומן העולם. הליך זה מתבצע בהתאם לכללי החשאיות המקובלים הנדרשים בהוצאות לאור אוניברסיטאיות.

הכרעה: על בסיס חוות הדעת תחליט המערכת האקדמית אם להוציא לאור את המחקר המוצע או לא, וככל שנדרש יוחזר כתב היד כתב היד למחבר לתיקונים ולאחר מכן לדיון נוסף במערכת.

 תנאים למשלוח כתב יד להוצאה לאור

·   ההוצאה מקבלת לידיה רק כתבי יד בעברית, שטרם ראו אור, שאורכם בין 60,000 מילים לכ-130,000 מילים, ושאינם נמצאים בעת ההגשה בטיפולה של עוד הוצאה לאור.

·   ההוצאה מפרסמת עבודות דוקטור רק לאחר שעובדו לספר (המלצות לדרכי עיבוד הדוקטורט יינתנו על פי הצורך)

·   בפנייה הראשונית יש לשלוח בדוא"ל בקבצים נפרדים את הדברים האלה:

- את המחקר השלם (בקובץ word)

- את תקציר המחקר (בקובץ word) ואת תוכן העניינים שלו

מכתב פנייה ובו פרטים בסיסיים על אודותיכם, על החידוש שבמחקרכם וכל פרט נוסף שתמצאו לנכון

- אם מדובר בעבודות דוקטור, יש לצרף את חוות הדעת עליהן

·       מחברים שמחקריהם עוברים לשלב קריאת הערכה של מומחים בתחום המחקר מתבקשים:

- לשלוח את המחקר מודפס וכרוך בשני עותקים (נא להדפיס את המחקר משני צדי הדף, במרווחי שורה 1.5, בגודל גופן 12. בכל פרק יש להתחיל מספור חדש של ההערות.

-  להתחייב על בלעדיות, כלומר שכתב היד שלהם אינו נמצא באותה העת בטיפולה של הוצאה לאור אחרת.

-  להתחייב כי יישאו בחלק מעלות ההפקה (פרטים יינתנו לאחר הפנייה ולאחר הכנת אומדן הוצאות).

 כתובות דואל למשלוח קבצים:

publish@bgu.ac.il, rothmann@bgu.ac.il

כתובת למשלוח המחקר המודפס:

סמדר רוטמן, ממונה על ההוצאה לאור, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, מדרשת בן גוריון, שדה בוקר, 8499000

טלפון לבירורים ולשאלות: 6596972 08