הוצאת מכון בן גוריון - תנאי הגשת כתב יד ותיאור התהליך

ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר, היא הוצאה אקדמית בת כעשרים וחמש שנה, המפרסמת ספרים בתחומי דעת שונים ובמגוון של נושאים הנוגעים לישראל ולעם היהודי. רובם כתובים עברית והם מיועדים לקהל הקוראים הרחב, לסטודנטים ולחוקרים.

להוצאה ספריות (סדרות) אחדות. מונוגרפיות מתפרסמות בספריית חקר; אסופות של מאמרים מתפרסמות בספריית אסיף, שבמסגרתה רואים אור גם כתבי דוד בן גוריון, ואילו חיבורים הנמצאים על קו התפר שבין דיון מחקרי לדיון ציבורי הנוגע לחברה בישראל, העם היהודי ומדינת ישראל רואים אור בספריית נגב; מלבד זה מפרסמת ההוצאה לאור של מכון בן גוריון שלושה כתבי העת: 'עיונים בתקומת ישראל' על שתי סדרותיו - המאסף והנושאי; 'ישראלים' - כתב עת דו-לשוני של סטודנטים לחקר ישראל והציונות; וכתב העת Israel Studies, הרואה אור בשיתוף מרכז שוסטרמן באוניברסיטת ברנדייס ובהפקת ההוצאה לאור של אוניברסיטת אינדיאנה. שיתוף הפעולה עם אינדיאנה בא לידי ביטוי גם בסדרת ספרים באנגלית המוקדשת גם היא לחקר ישראל – Israel Studies Books.

לכל אחת מהספריות ולכל כתבי העת עורכים ומערכת אקדמית הנהנים מריבונות מלאה ופועלים לפי כללי הוצאה לאור אוניברסיטאית מדעית. החלטותיהן של המערכות מתקבלות על יסוד חוות דעה של אנשי אקדמיה מומחים בתחום המחקר המוצע לפרסום, בהתאם לאמות המידה המקובלות בהוצאות אוניברסיטאיות. מנהלת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות חברה במערכות הללו מתוקף תפקידה.

השלבים העיקריים בהליך השיפוט וההערכה של מונוגרפיות הם:

מיון ראשוני: חברי המערכת האקדמית של 'ספריית חקר' מקבלים לידיהם הצעה מקדמית או מחקר שלם (בהתאם לפירוט שלהלן) ומחליטים אם נושאו מתאים להוצאה של מכון בן-גוריון ואם הוא ראוי ומתאים לעבור לשלב הבא.

קריאת הערכה בידי מומחים בתחום המחקר:  המחקר עובר לקריאת הערכה של מומחים מן הארץ ומן העולם. הליך זה מתבצע בהתאם לכללי החשאיות המקובלים הנדרשים בהוצאות לאור אוניברסיטאיות.

הכרעה: על בסיס חוות הדעת תחליט המערכת האקדמית אם להוציא לאור את המחקר המוצע או לא, וככל שנדרש יוחזר כתב היד כתב היד למחבר לתיקונים ולאחר מכן לדיון נוסף במערכת.

בפנייתכם שלחו אלינו בדוא"ל בקבצים נפרדים בקובץ word :

אפשרות א: הצעת מחקר מקדמית, תיאור המחקר, תוכן העניינים, פרק לדוגמה, פרטים על אודות היקפו של המחקר, רשימת תמונות וגרפים, מכתב פנייה וקורות חיים.

אפשרות ב: המחקר השלם, תקציר המחקר, מכתב פנייה וקורות חיים.

אם מדובר בעבודות דוקטור, יש לצרף את חוות הדעת עליהן.

 

* עבודות דוקטור יועברו לקריאת הערכה חיצונית רק לאחר שמחבריהם יעבדו ויתאימו אותם לספר.

* ההוצאה לאור מפרסמת מחקרים שאורכם בין 60 ל-120 אלף מילים בערך.

* המחברים נדרשים לשאת בחלק מהוצאות ההפקה.