גיבורים למופת: צנחני הישוב במלחמת העולם השנייה והזיכרון הקולקטיבי הישראלי
יהודית תידור באומל
במוקד הספר עומד אתוס הגבורה כפי שהוא משתקף בתודעה הציבורית ובזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית. מקרה המבחן של אתוס זה הוא גיבורי מבצע הצנחנים במלחמת העולם השנייה, חברי היישוב, רובם ילידי אירופה, שהוצנחו באירופה בעיצומה של המלחמה במסגרת הצבא הבריטי. לאחר סיכום הפרשה עוקב המחקר אחר התייחסותה המשתנה של החברה היישובית ולאחר מכן הישראלית לגיבוריה. בין השאלות העולות במחקר: מי נזכר ומי נשכח? מהם השימושים השונים שנעשו במבצע ובגיבוריו במשך יובל שנים בתחומי החינוך, האמנות והתרבות, על ידי תנועות הנוער והתנועות הפוליטיות? כיצד התייחסו מגזרים שונים של החברה הישראלית – עולים חדשים, דתיים, חרדים, אנשי שמאל וימין – לאתוס הגבורה הישראלית המשתקף בפרשת הצנחנים? המחקר מסתיים בסוף המאה העשרים עם ההתפתחויות השונות בתחומי המחקר, החינוך והתרבות בנוגע לפרשת הצנחנים וגיבוריה.
זכה בפרס
זוכה בפרס הכט מטעם מוסד הרצל וקרן ראובן הכט, 2005