איחוד מפולג: הברית העולמית של מפלגות פועלי-ציון, 1920-1907
צביה בלשן
לפנינו סיפורה של הברית העולמית של מפלגות פועלי ציון, שקמה כדי לתאם את פעולותיהן בנושאי 'עבודת ארץ ישראל' ו'עבודת ההווה' וכדי לייצגן בהסתדרות הציונית ובאינטרנציונאל השני. למעשה, מפלגות פועלי ציון היו שונות זו מזו בהשקפת עולמן הסוציאליסטית וההידברות ביניהן היתה רופפת. מלחמת העולם הראשונה הביאה עמה חילוקי דעות סביב האוריינטציה הפוליטית וסביב השאלה הגדולה שהעסיקה את העולם הסוציאליסטי – לאיזה אינטרנציונל להשתייך. דומה כי לפנינו סיפורו של פילוג ידוע מראש.
תעודת זהות
שנת הוצאה לאור: 2004
מספר עמודים: 421
ISBN: 965-510-020-0