בדרכן: נשות עין חרוד, 1948-1921
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  19/9/2019
הרשאות לדף מתחום: