פולחני מדינה; חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל 1956-1948
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  15/5/2019
הרשאות לדף מתחום: