דויד ברק גורודצקי. ירמיהו בציון.
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  18/6/2018
הרשאות לדף מתחום: