בת שבע מרגלית-שטרן. עדה פישמן מימון : סיפור חיים.
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  7/6/2018
הרשאות לדף מתחום: