ראובן גפני. תחת כיפת הלאום
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  25/9/2017
הרשאות לדף מתחום: