תמה חלפין היה רע לתפארת
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  15/8/2017
הרשאות לדף מתחום: