המערכה על יפו בתש"ח
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  21/5/2017
הרשאות לדף מתחום: