שאול פז. פנינו אל השמש העולה
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  19/12/2016
הרשאות לדף מתחום: