דפנה הירש באנו הנה להביא את המערב
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  19/10/2014
הרשאות לדף מתחום: