נורית כהן לוינובסקי: בכף הקלע
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  25/8/2014
הרשאות לדף מתחום: