זיכרונות מן העיזבון לקראת קץ המנדט
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  13/5/2014
הרשאות לדף מתחום: