ימי כור ההיתוך, צמרת צבי
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  10/4/2014
הרשאות לדף מתחום: