פועלי ציון בקיסרות האוסטרית. שבתי אונגר
שייך לאוסף
תאריך הקובץ  26/1/2014
הרשאות לדף מתחום: