שם האוסף  עטיפות ספרים
תאריך  24/4/2013
תמונות באוסף