קול קורא להגשת הצעות מחקר מקדמיות
ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר, מפרסמת ספרים בתחומי דעת שונים ובמגוון של נושאים הנוגעים לישראל ולעם היהודי. 
ההוצאה לאור פותחת אפיק פנייה נוסף ומאפשרת לחוקרות ולחוקרים לשלוח הצעות מחקר מקדמיות בשפה העברית (ולא רק כתבי יד שלמים). 
הצעה מקדמית צריכה לכלול: תקציר המחקר; תוכן העניינים ופרק לדוגמה; קורות חיים; הערכת היקף המחקר (מספר מילים), רשימת איורים, תמונות וגרפים (אם ויש) ומועד משוער להגשת כתב היד השלם.

פרטים נוספים על סדרי עבודה של המערכת האקדמית המופקדת על הליך ההערכה המדעי של המחקרים המוצעים ראו באתר ההוצאה לאור:  http://bgri-press.bgu.ac.il/cgi-webaxy/item?15_