כתבי עת

עיונים

כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות – מאסף דו-שנתי וסדרת נושא. להגשת מאמרים, הצעות לסקירת ביקורת ויצירת קשר: http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/Pages/default.aspx

עורך: פרופ' אבי בראלי abareli@bgu.ac.il
עורכת משנה: גב' אורנה מילר omiller@bgu.ac.i
l

חברי מערכת
פרופ' אבנר בן עמוס, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אבי בראלי, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' דני גוטוויין, אוניברסיטת חיפה
פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אריה ספוזניק, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' פולה קבלו, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' קימי קפלן, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אילנה רוזן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' שלום רצבי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עופר שיף, מכון בן-גוריון לחקר
ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

Israel Studies
כתב עת בשפה האנגלית, פרי שיתוף פעולה בין מכון בן-גוריון למרכז שוסטרמן (Shusterman Center for Hebrew & Jewish Studies, Brandies University), המופק בידי Indiana University Press. יוצא לאור שלוש פעמים בשנה. לפרטים נוספים: http://reg.co.il/ais/ais/israel_studies_publications.ehtml

עורכים
פרופ' אילן טרואן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב
ד"ר נתן ארידן, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המערכת האקדמית
Arnold Band, University of California, Los Angeles; Deborah Bernstein, University of Haifa; Raphael Cohen-Almagor, University of Hull; Donna Robinson Divine, Smith College; Alan Dowty, University of Notre Dame; Robert O. Freedman, Johns Hopkins University; Aviva Halamish, The Open University of Israel; Rachel Harris, University of Illinois, Urbana-Champaign; Ron Hassner, University of California, Berkeley; Daniel C. Kurtzer, Princeton University; Esther Meir, Ben-Gurion University of the Negev; Csaba Nikolenyi, Concordia University, Montreal; Ilan Peleg, Lafayette College; Kobi Peled, Ben-Gurion University of the Negev; Shulamit Reinharz, Brandeis University; Rachel Rojanski, Brown University; Lilach Rosenberg-Friedman, Bar-Ilan University; Arieh Saposnik, Ben-Gurion University of the Negev; Len Saxe, Brandeis University; Gabriel Sheffer, The Hebrew University of Jerusalem; Ofer Shiff, Ben-Gurion University of the Negev; Colin Shindler, S.O.A.S, University of London; Kenneth Stein, Emory University; Russell Stone, American University, Washington, D.C.; Chaim I. Waxman, Hadassah College, Jerusalem/Rutgers University.

ישראלים
כתב עת אקדמי לביכורי מחקר שיוצא לאור על-ידי מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.
כתב העת רואה אור פעם בשנה ומשמש בימת פרסום דו-לשונית, בעברית ובאנגלית, למחקרים של חוקרים צעירים (דוקטורנטים ומי שטרם עברו חמש שנים מיום אישור עבודת הדוקטורט שלהם) העוסקים בחקר ישראל והציונות.
לכל גליונות כתב העת, יצירת קשר, הגשת מאמרים ומידע נוסף:
http://in.bgu.ac.il/bgi/israelis/Pages/default.aspx

עורך: מר עדי שרצר, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון

מערכת: 
טליה גורדס, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון
צחי (יצחק) סלייטר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון
לאונל קארסיקי, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון
תמיר קרקסון, תוכנית בורנס ללימודי יהדות, אוניברסיטת אינדיאנה
ד"ר דקל שי-שחורי, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון

מלווה אקדמי: פרופ' עופר שיף, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון