עיונים בתקומת ישראל כרך 27
מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל
אבי בראלי ועופר שיף (עורכים)
סקירות ספרות:

עיונים מגיש לקוראיו מחקרים ומסות מכל תחומי הדעת של מדעי הרוח והחברה על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל.

בכרך זה מאמרים בתחומים ובנושאים מגוונים:

מחאת הדור הצעיר של דוברי הרוסית l ניצנים של דיון מגדרי בכנסת בראשית המדינה l שירה בעקבות תכנית ההתנתקות l היסטוריוגרפיה במוזיקה הישראלית האמנותית  l  הציונות או הישראליות של מוזיאון ישראל l קריאות שונות ב'דירה להשכיר' מאת לאה גולדברג l קק"ל והחכרת קרקעות ללא-יהודים l ישראל אלדד ורצח קסטנר l תקרית הגבול שבישרה את מלחמת ששת הימים l פעולת קיבייה (1953) בשיח הציבורי לאורך 30 שנים מאז האירוע.

ניתן לרכוש את הספר בחנויות הספרים ודרך 'ספרות עכשיו'.

תעודת זהות
נושא \ סדרה:
שנת הוצאה לאור: 2017
מספר עמודים: 310
ISBN: 977-079-271-600-7