חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי כרכים א, ב (עיונים בתקומת ישראל - סדרת הנושא)
אבי בראלי, דניאל גוטווין, טוביה פרילינג (עורכים)
תעודת זהות
נושא \ סדרה:
שנת הוצאה לאור: 2005
מו"ל שותף: יד יצחק בן-צבי
מספר עמודים: 904
ISBN: 0792-7169