כתבי עת


'עיונים'

כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות – מאסף דו-שנתי וסדרת נושא. להגשת מאמרים, הצעות לסקירת ביקורת ויצירת קשר:  http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/Pages/default.aspx


גב' אורנה מילר - עורכת משנה של כתב העת 'עיונים'  omiller@bgu.ac.il


חברי מערכת

פרופ' אבנר בן עמוס, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אבי בראלי, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' דני גוטוויין, אוניברסיטת חיפה

פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אריה ספוזניק, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר פולה קבלו, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' קימי קפלן, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אילנה רוזן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' שלום רצבי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עופר שיף, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב Israel Studies

כתב עת בשפה האנגלית, פרי שיתוף פעולה בין מכון בן-גוריון למרכז שוסטרמן (Shusterman Center for Hebrew & Jewish Studies, Brandies University), המופק בידי Indiana University Press. יוצא לאור שלוש פעמים בשנה. לפרטים נוספים: http://reg.co.il/ais/ais/israel_studies_publications.ehtml


עורכים

פרופ' אילן טרואן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב

ד"ר נתן ארידן, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 


המערכת האקדמית

Gannit Ankori, Brandeis University; Arnold J. Band, University of California, LA,`Uri Bialer, Hebrew University of Jerusalem; Alain Dieckhoff, Institut d'Etudes Politiques de Paris; Eliezer Don-Yehiya, Bar-Ilan University; Alan Dowty, University of Notre Dame; Tuvia Friling, Ben-Gurion University of the Negev; Jonathan Gribetz, Princeton University; Daniel Kurtzer, Princeton University; Pnina Lahav, Boston University; Moshe Lissak, Hebrew University of Jerusalem; Yehudah Mirsky, Brandeis University; Amos Oz, Ben-Gurion University of the Negev; Derek Penslar, Oxford University; Shulamit Reinharz, Brandeis University; Arieh Saposnik, Ben-Gurion University of the Negev; Gabi Sheffer, Hebrew University of Jerusalem; Moshe Shemesh, Ben-Gurion University of the Negev; Ofer Shiff, Ben-Gurion University of the Negev; Colin Shindler, S.O.A.S, University of London; Russell A. Stone, American University, Washington, D.C.; Chaim I. Waxman, Rutgers University; Mohammed S. Wattad, UCI, Irvine; Alex Weingrod, Ben-Gurion University of the Negev; Yael Zerubavel, Rutgers University; Ronald Zweig, New York University

 

 

'ישראלים'

'ישראלים' הוא כתב עת אקדמי לביכורי מחקר שיוצא לאור על-ידי מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.
כתב העת רואה אור פעם בשנה ומשמש בימת פרסום דו-לשונית, בעברית ובאנגלית, למחקרים של חוקרים צעירים (דוקטורנטים ומי שטרם עברו חמש שנים מיום אישור עבודת הדוקטורט שלו) העוסקים בחקר ישראל והציונות. 

לכל גליונות כתב העת, יצירת קשר, הגשת מאמרים ומידע נוסף:

http://in.bgu.ac.il/bgi/israelis/Pages/default.aspx


עורך: מר עדי שרצר, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון


מערכת: 


טליה גורדס, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון
צחי (יצחק) סלייטר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון
לאונל קארסיקי, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון
תמיר קרקסון, תוכנית בורנס ללימודי יהדות, אוניברסיטת אינדיאנה
דקל שי-שחורי, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון


מלווה אקדמי

פרופ' עופר שיף, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב