הוודעות האקדמיות

ספריית חקר (מונוגרפיות)  

יו"ר - פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

פרופ' גדעון כ"ץ, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות. 

פרופ' דליה עופר, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר פולה קבלו, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

פרופ' ניר קידר, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' זהר שגב, אוניברסיטת חיפהספריית אסיף (קובצי מאמרים ותעודות)

מרבית ספרי ספריית אסיף הם פרי שיתוף פעולה עם המרכז לחקר ישראל (מל"י) הפועל במסגרת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות


חברי המערכת

יו"ר - פרופ' עופר שיף, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

ד"ר אבי בראלי, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

ד"ר פולה קבלו, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

  

ספריית נגב

בספריית נגב יראו אור ספרים בשיתוף פעולה עם המכון למורשת בן גוריון ועם המרכז לחקר ישראל


חברי המערכת

ד"ר גילי גופר, המכון למורשת בן גוריון – יושבת ראש

ד"ר אבי בראלי, מכון בן גוריון לחקר ישראל

ד"ר פולה קבלו, מכון בן גוריון לחקר ישראל

פרופ' מאיר חזן, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ניר קידר, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אבי שילון, פוסט דוקטורט במכון בן גוריון לחקר ישראל

 

 Perspectives on Israel Studies 

סדרת ספרים בשפה האנגלית הרואה אור בשיתוף פעולה בין מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובין מרכז שוסטרמן באוניברסיטת ברנדייס, ובהפקת הוצאת אוניברסיטת אינדיאנה, ארצות הברית


חברי המערכת

פרופ' אילן טרואן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת ברנדייס

ד"ר נתן ארידן, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

פרופ' אריה ספוז'ניק, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

פרופ' דונה רבינסון דיויין, מכללת סמית

פרופ' דוד אלנסון, מרכז שוסטרמן - אוניברסיטת ברנדייס